L'Arbre de la Pau (la cançó)

l'Arbre de la Pau com projecte neix d'una cançó composada l'any 2002 mentre estaven preparant la invasió de Irak i amb l'esperança de que encara es podia aturar...
L'Arbre de la Pau
(setembre 2002 Ton)

On és l’Arbre de la Pau?
On és l’Arbre de l’Amor?
Jo sé que hi és, jo sé que hi és,
Jo sé que està creixent
On és l’Arbre de la Pau?

Alguna cosa tenim de bo,
alguna cosa hem construït,
alguna cosa està creixent,
és l’Arbre de la Pau.

No tothom pot dir que hi és
cal voler i saber veure’l
un tros d’ell ets tu mateix
la teva fusta, el teu ser

On es l’Arbre de la Pau?
...
Veure i viure més enllà
del que algú ens vol fer mirar
milers d’anys el van sembrar
i encara creix i creixerà

Les arrels venen de lluny,
venen del lloc més profund,
les arrels són la història
té arrels al Nord i al Sud.

On es l’Arbre de la Pau?
...
El tronc de l’Arbre de la Pau
format de contraris
blanc, negre, mascle, femella
gran, petit, poderós i humil.

La saba és lo positiu
de totes les qualitats,
tots en tenim, tots en tenim
sovint no les mostrem.

On es l’Arbre de la Pau?
...
Es l’Arbre de la Pau
que entre tots construïm,
amb ell reconstruirem
un món molt maltractat

Mira l’Arbre de la Pau
creix damunt les cendres
de l’odi i la destrucció
de l’orgull del poderós.

On es l’Arbre de la Pau?
...
Els fruïts de l’Arbre de la Pau
s’escampen arreu del món
però molts més n’han de néixer
perquè l’Arbre es vegi clar

Els fruïts de l’Arbre de la Pau
porten vida i llibertat
fan olor de respecte
tenen color de sol naixent

On es l’Arbre de la Pau?
...
Una espessa boira
cobreix avui l’Arbre de la Pau
quan s’esvaeixi veurem la soca
arrelada a l’Orient Mitjà

Antics profetes ens parlaren
dels camins de la Pau
els seus anhels són ara
en el cor de tots els infants

On es l’Arbre de la Pau?
autor: Ton Dalmau

Aquesta cançó està al servei de tothom qui la vulgui cantar amb la finalitat de fer créixer aquest Arbre i d'explicar-ne la procedència.
_------------L'ENTITAT __ _ la cançó___ _qui som?--------------
____________________________________________________