SOBRE L'ENTITAT ARBRE DE LA PAU


l'associació promotora de la Fundació Arbre de la Pau
  
La finalitat

La finalitat de l'entitat Arbre de la Pau és la d'impulsar el creixement de l'Arbre de la Pau, donant a conèixer la idea i els seus missatges universals implícits, animant, mitjançant els projectes que impulsi, que cada cop hi hagi més "trobadors i trobadors "disposats a anar" a "trobar" nous fruits.

Els fruits de l'Arbre de la Pau són projectes, entitats, accions positives, que ja són una realitat en el Planeta i els nous que vagin naixent, per anar vinculant-los a la web de l'Arbre de la Pau, donant lloc a una gran xarxa de fruits positius que afavorirà la creació de noves sinergies, augmentant així la seva força positiva per poder fer front als "errors" i "horrors" que avui ens ofeguen.

No som sempre els mateixos, com sovint argumentem de manera pessimista, sinó que som molts i cada vegada més els que ens adonem que amb les respostes que donem a la realitat construïm el futur. El futur és el resultat de les nostres decisions, de les nostres respostes a la realitat, dels nostres projectes, dels nostres fruits.
  
Els fins de l'associació:  

Els fins que impulsarà l'associació són, d'acord amb els estatuts:

1 . Impulsar el creixement de l'Arbre de la Pau, com imatge potent, generadora de sinèrgia positiva global, donant a conèixer arreu la idea i els seus missatges pedagògics implícits. 

2 . Assumir i divulgar la pedagogia del concepte “Pau” no només com una mera absència de guerres, sinó com un concepte global, base del bon funcionament social a tots els nivells, que garanteixi una vida digna per a tots els éssers humans i quedi garantit l’equilibri sostenible del Planeta. 

3 . Assumir i divulgar la pedagogia dels arbres com estructura perfecta de funcionament sostenible (model d’organització en la qual totes les parts són igual d’importants i necessàries, des de les arrels fins als fruits), pot servir com model per a la transició de les estructures organitzatives actuals de tipus piramidal (que fomenten l’exclusió) a un nou model tipus arbre més participatiu i, per tant, més democràtic i sostenible. Aquesta pedagogia pot incidir tant en les grans organitzacions (governs, empreses, Nacions Unides) com en les més petites de la vida diària. 

4 . Assumir i divulgar la pedagogia dels arbres com font de riquesa (fruits, fusta, purificador de l’aire, ombra, etc.) i com part de la solució en el actual repte del canvi climàtic. 

5 . Assumir i divulgar la pedagogia dels arbres com invitació a un canvi d’estil de vida, a un canvi personal fonamentat no en “el consumir per consumir” sinó en el consum responsable que neix del compromís per la salut i el benestar sostenible, en els tres nivells: personal com individu, com integrant del col•lectiu humà, i com usufructuaris del Planeta. 

6 . Estimular al debat permanent sobre els conceptes “positiu” i “negatiu” en relació als canvis socials que a tots nivells hem de promoure, com eina pedagògica, participativa i creativa. 

7 . Animar, mitjançant els projectes que impulsi, que cada vegada hi hagi més persones "trobadors i trobadores" amatents d’anar “a trobar” tots aquells fruits: projectes, entitats, accions positives, que ja són una realitat en el Planeta (energia social positiva) i d’impulsar-ne de nous. 

8 . Anar vinculant tota l’energia social positiva a la web de l'Arbre de la Pau (en alguna de les seves branques), donant lloc a una gran xarxa de fruits positius, creant sinergies i augmentant així la seva força positiva per a poder plantar cara als "errors" i "horrors" que avui ens ofeguen.

La Fundació exerceix les seves funcions arreu del Planeta, però la llengua inicial del projecte és el català, fent honor als orígens d’on comença a créixer el projecte.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Sobre els patrons i col laboradors  

La base patronal ha d'estar formada per persones de vàlua personal o representativa que allunyin tensions i idees errònies que puguin enterbolir la transparència d'aquest projecte pedagògic que pretén ser de gran abast.

A part d'aquestes persones més conegudes, tots els que ho desitgin podran afegir de diverses formes, com a patrons-jardiner, com trobadores o trobadors o com a amigues i amics. Persones que creuen en el projecte i així ho manifestin adherint al document d'adhesió adequat.
  
Els objectius  

El principal objectiu de l'entitat és que cada vegada més persones ens posem a treballar juntes en un projecte comú encara que totalment descentralitzat ... al veure que totes i tots, cada vegada més, allà on estiguem del planeta, estem aconseguint avançar junts en el sentit que els Drets Humans siguin una realitat per a tothom, a tot arreu... cada vegada serem més i l'espiral negativa podrà convertir-se en una espiral positiva capaç de crear un futur millor per a tothom.

De l'activitat i els recursos  

La dinàmica de la Fundació amb les seves activitats i els seus recursos, ha de facilitar l'assignació de recursos per a desenvolupar projectes adreçats a fer créixer l'Arbre de la Pau, estimular que cada vegada hi hagi més "trobadors i trobadors" i col laboradors, donant lloc a nous projectes principalment educatius i de difusió a partir de les demandes, de les possibilitats i de les necessitats concretes detectades.

Les persones que són capaços de "saber i voler veure" l'Arbre de la Pau (com diu la cançó) són les trobadors i els trobadors, que amb la seva pràctica personal diària saben identificar la seva tasca positiva a favor de que les coses vagin millor en el conjunt del Planeta i de la Humanitat.

Aquestes persones al sentir-se vinculades d'alguna manera a aquesta sinèrgia positiva que anomenem Arbre de la Pau, s'avenen a difondre el projecte Arbre de la Pau com si d'una gran empresa multinacional es tractés, perquè la unió fa la força i afortunadament la força de les persones que ja estan canviant el seu propi sistema operatiu és i serà més gran que les forces negatives que neixen dels errors i dels horrors acumulats de l'Era Pre Global.

Desvetllar els recursos adormits  

La nova Era Global ens interpela la manera com vivim i el que fem. En cada moment totes les persones (els més poderosos i els més humils) prenem decisions (grans o petites) i amb elles obrim i tanquem portes, portes que ens han d'ajudar a sortir d'aquest Gran Laberint on estem vivint.

Aquestes portes amaguen grans recursos que estan esperant ser mobilitzats a favor de fer créixer aquesta espiral de sinèrgia positiva capaç de parar i fins i tot reconvertir l'espiral de sinèrgia negativa actual.


Entitat registrada al Registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya. CIF G64908775
__________________________________________________
_------------L'ENTITAT __ _ la cançó___ _qui som?--------------
____________________________________________________