Translate

El repte de l'Arbre de la Pau
 
 
          
En un món envoltat de violència, desesperança i rivalitats, hi ha un desafiament: fer que les actituds positives emergeixin amb claredat. L'harmonia, el perdó, la responsabilitat i la cooperació estan amagades per les actituds negatives que dominen la visió. Sovint, les actituds positives són fins i tot considerades "antisistema" i queden en l'ombra.

El repte és il·luminar aquestes actituds amb dues eines poderoses: grups d'ajuda mútua que operen amb microeconomies pròpies en cada poble, barri, ciutats... i les Cantades Populars pel Planeta i la Pau, que tindran lloc cada dijous a places d'aquests pobles i barris. A mesura que aquestes activitats accessibles i compatibles amb les nostres vides guanyin terreny i es vagin multiplicant en cada vegada més pobles, barris i ciutats, l'Arbre de la Pau cada vegada brillarà amb més intensitat. Les forces negatives que ara dominen el món s'aniran debilitant fins a desaparèixer.

Cada agressió al planeta i a les persones, així com la indústria que alimenta la negativitat, experimentarà una transformació. Amb el temps, les pàgines de destrucció planetària es convertiran en història, i la Terra estarà disposada a col·laborar amb nosaltres un cop més.

Aquest és el camí cap a un món més positiu i cooperatiu, on les actituds negatives seran eclipsades i les actituds positives arribaran a la primera plana.“LA GRAN RECONVERSIÓ”
DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL, QUÈ PODEM FER?

El vaixell de la GLOBALITZACIÓ s’està enfonsant… per fer surar de nou un vaixell que s’està enfonsant, s’omple de petites boles d’aire, que desplacen l’aigua i s’hi posa aire en el seu lloc… i el vaixell torna a surar.
>>> Si en mirem les principals causes veiem:

Del Canvi Climàtic: l'escalfament produït pels gasos d'efecte hivernacle, que estan produïts per varis grans contaminants: la producció (fàbriques), el transport (per terra, mar i aire), la desforestació (tallar arbres) els incendis, les explotacions intensives d'animals, etc.

Els problemes de manca d'energia: les energies fòssils, també la nuclear, són finites i les renovables, tècnicament, encara estan lluny de generar l'energia necessària pel tipus de vida dels països rics.

Les guerres i les violències: Generen mort i destrucció, el revés del que un nadó esperaría trobar-se en la vida. Els únics que s'enriqueixen són els fabricants d'armes.

L'encariment dels aliments: com que hi ha grans sistemes de producció i de transport que depenen del Mercat Global i aquest està sotmès a les energies i a l'especulació amb l'oferta i la demanda, el resultat és l'encariment i l'empitjorament de la qualitat dels aliments en detriment de la salut.

La contaminació dels plàstics i altres: només cal veure la gran quantitat de tones de deixalles que diàriament es produeixen, principalment de plàstics que finalment, en grans quantitats van a parar als mars i oceans on s'esmicolen i d'aquí a la cadena alimentària.

La manca de treball: en un món globalitzat on tot s'ha de poder vendre en el Mercat Global fa que tot estigui lligat al gran capital i com que aquest està condicionat a la voluntat dels qui s'han apoderat dels diners, es busca la reducció de la mà d'obra i les persones passem a ser recursos de la gran maquinària global.

La salut individual i col·lectiva: hem abandonat el ser observadors de la pròpia salut i hem passat a ser consumidors de medicaments. Col·lectivament, pels grans mitjans de comunicació de masses, estem rebent constantment instruccions dels problemes però no de l'autoconeixement i dels remeis naturals.

>>> Com incidiriem en cadascun d'aquests temes si fóssim capaços de produir els propis aliments impulsant entorns cooperatius locals?

En el Canvi Climàtic: deixaríem de contribuir-hi negativament doncs no necessitaríem ni químics ni transport ni grans embalatges plàstics pel transport. Passariem a incidir positivament doncs aprofitariem tots els recursos locals, entre ells el tenir cura dels boscos i la natura i estimulariem l'enverdiment de les terres i l'asfalt. 

En els problemes de manca d'energia: Passariem a incidir positivament doncs en necessitaríem molt poca i possiblement la podríem generar amb fonts d'energies renovables.

En les guerres i les violències: estaríem participant en la construcció de l'entorn que un nadó espera trobar-se en la vida: harmonia, cooperació i amor entre les persones i amb el Planeta. 

En l'encariment dels aliments: cada vegada ens afectaria menys doncs l'augment de la producció local ens faria ser progressivament menys dependents del Mercat Global. Podríem crear microeconomies sense interessos per facilitar els intercanvis locals.

En la contaminació dels plàstics i altres: deixaríem de contaminar i en canvi passaríem a reciclar coses que actualment són deixalles, per exemple: caixes de plàstic… i ens faríem experts en trobar solucions adients i fàcils per la producció local.

En la manca de treball: al no dependre del Mercat Global hi hauria feina per tothom per tal de produir menjar, eines i petits sistemes de producció d'energies renovables, tot això però amb microeconomies socials locals sense interessos (ex: la Turuta de Vilanova i la Geltrú - turuta.cat).

En la salut individual i col·lectiva: entraríem en la dinàmica de l'autoconeixement i passaríem a recuperar sabers antics i nous a partir de l'investigació i la ciència. Col·lectivament estaríem més formats i aniríem destinant temps a ser més actors de la pròpia existència i menys espectadors dels grans mitjans de comunicació.

>>> Cal crear petites boles d’aire per evitar que el vaixell s’enfonsi del tot:

Les persones, agrupades en entorns cooperatius (associacions / comunitats d’autoajuda…), cada vegada seran més independents de la Gran Piràmide de Poder que ens condiciona les nostres vides i podran decidir més sobre el sentit de la seva vida, valorant més l’existència. 

Aquesta realitat de canvi que ja s’està donant en molts llocs, serà com un Gran Arbre de la Pau que va creixent damunt del Planeta. Arribarà un moment en que els de dalt de les piràmides de poder s'aniran quedant sols al veure que van perdent poder doncs cada vegada hi haurà menys persones que vulguin treballar fabricant armes i costarà tenir soldats pels exèrcits armats… i els “poderosos” s'hauran de menjar solets la seva cobdícia, doncs ja cada vegada menys persones estaran disposades a sacrificar la seva vida pels seus capricis interessats… 

Arribat aquell moment els de dalt de les piràmides no tindran més remei que convocar als presidents de tots els països, els caps religiosos, els fabricants d’armes i els que s’han acaparat del poder econòmic mundial… per signar el més gran ACORD DE PAU de les Nacions Unides, que serà l'inici de la Gran Reconversió:

* Unes fàbriques d'armes es reconvertiran en fàbriques d'eines per construir i no destruir.

* Els exèrcits es transformaran en organitzacions dedicades a donar suport organitzat davant de grans catàstrofes naturals i per fer obres necessàries per aturar la desertització, afavorir la reforestació autoctona i poder intentar incidir així en el canvi climàtic.

* Els grans monopolis de l’energia s’aniran reconvertint en xarxes d’energia renovable i distribuïda, a la vegada que tothom anirà entenent que ens calen uns nous hàbits de consum i de vida.

* Els grans mitjans de comunicació seran eines educatives, sobretot per afavorir canvis d'hàbits i de valors i també serán facilitadores de la comunicació sense interessos amagats.

* I amb el temps, el llenguatge de la guerra s'anirà convertint en un fòssil del passat...

Haurem entrat a una Nova Era de la Humanitat i per fi podrem viure mirant el futur amb optimisme. El nou vaixell es dirà GloCalització (global+local).


PER LA GRAN RECONVERSIÓ (jo què puc fer?)

PEL PLANETA I EL CANVI DE MODEL ECONÒMIC:

 1. Reduir, reutilitzar i reciclar: Una forma important de protegir el planeta és reduir la nostra empremta de carboni i disminuir la producció de residus. Les persones poden fer-ho reduint el consum de recursos naturals, reutilitzant objectes i reciclant tot el possible.

 2. Estalviar energia: L'ús eficient de l'energia pot contribuir a reduir la demanda d'energia i les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Les persones poden fer estalviar energia apagant els aparells electrònics quan no estiguin en ús, utilitzant bombetes d'estalvi d'energia i utilitzant energies renovables com l'energia solar i l'eòlica sempre que sigui possible.

 3. Fomentar la sostenibilitat alimentària: Una dieta sostenible pot tenir un gran impacte en el medi ambient. Les persones poden optar per aliments locals, de temporada i amb certificació ecològica, reduir el consum de carn i afavorir la producció agrícola sostenible i sense pesticides.

 4. Promoure la mobilitat sostenible: Reduir l'ús del cotxe particular pot ajudar a minimitzar les emissions de gasos contaminants i alleujar la congestió del trànsit. Les persones poden utilitzar el transport públic, la bicicleta o compartir cotxe sempre que sigui possible, i optar per vehicles elèctrics o híbrids si es necessita un vehicle privat.

 5. Participar en accions comunitàries: Treballar junts en la comunitat pot tenir un gran impacte en la millora de la societat i la protecció del planeta. Les persones poden unir-se a iniciatives locals de sostenibilitat, com ara grups de recollida de residus, horts comunitaris, campanyes de conscienciació mediambiental i altres accions que contribueixin a preservar el medi ambient local.

 6. Promoure la justícia social i la igualtat: La justícia social és inherentment lligada a la sostenibilitat. Les persones poden treballar per aconseguir una societat més justa i igualitària, lluitant contra la discriminació, la pobresa, la desigualtat de gènere i altres problemàtiques socials. Això pot ajudar a construir una societat més resilient i sostenible per a tothom.

 7. Educació i sensibilització: La sensibilització i l'educació són claus per promoure la sostenibilitat i millorar la societat. Les persones poden educar-se a elles mateixes i als altres sobre la importància del medi ambient, els problemes mediambientals actuals i les solucions possibles. Això pot implicar participar en xerrades, tallers, lectures i altres activitats d'aprenentatge relacionades amb la sostenibilitat i la resiliència.

 8. Consum responsable: Les persones poden optar per consumir productes i serveis que siguin sostenibles i ètics, tenint en compte factors com la justícia social, la responsabilitat mediambiental i la transparència de les empreses. Això pot incloure la compra de productes locals, orgànics o de comerç just, així com la reducció del consum excessiu i del malbaratament.

 9. Inversió responsable: Les persones poden considerar la inversió en opcions financeres socialment responsables, com les inversions amb impacte social o les inversions en energies renovables i altres sectors sostenibles. Això pot ajudar a promoure pràctiques econòmiques més sostenibles i ètiques.

 10. Activisme econòmic: Les persones poden involucrar-se en moviments i campanyes que busquin canvis en les pràctiques econòmiques i financeres, com ara la defensa de regulacions més estrictes per les empreses, la denúncia de la corrupció i l'evasió fiscal, i la promoció de polítiques econòmiques justes i equitatives.

 11. Promoció de l'economia local: Les persones poden donar suport a les economies locals comprant productes i serveis a les empreses de la seva comunitat. Això pot ajudar a promoure la sostenibilitat econòmica local, la creació d'ocupació i la reducció de l'impacte mediambiental del transport de mercaderies a llarga distància.

 12. Participació cívica: Les persones poden involucrar-se en el debat públic i en la presa de decisions polítiques relacionades amb l'economia, com ara les eleccions, les consultes populars i les accions de pressió ciutadana. Això pot ajudar a promoure polítiques econòmiques més justes i sostenibles.

 13. Educació financera: L'educació financera és important perquè les persones puguin prendre decisions informades sobre la seva economia personal i entengui com funcionen els sistemes econòmics a nivell global. Les persones poden educar-se a elles mateixes i als altres sobre les qüestions econòmiques, les desigualtats i les alternatives a les pràctiques econòmiques actuals.

 14. Col·laboració i aliances: Les persones poden treballar juntes en comunitats, organitzacions i xarxes per promoure canvis en el sistema econòmic. Això pot incloure la col·laboració amb altres persones interessades, la formació d'aliances i la participació en xarxes internacionals que promoguin l'economia sostenible i justa.

 15. Utilitzar les monedes socials locals: Les persones poden optar per utilitzar les monedes socials locals com a forma de pagament per adquirir productes i serveis a les empreses i comerços participants. Això pot ajudar a promoure l'economia local i a fomentar la cooperació i la solidaritat dins de la comunitat.

 16. Participar en programes de moneda social local: Les persones poden unir-se a programes de moneda social local i contribuir activament a aquesta iniciativa, ja sigui com a consumidors, com a venedors o com a promotors de la moneda social. Això pot implicar la participació en esdeveniments, activitats i programes de promoció de la moneda social, així com la col·laboració amb altres membres de la comunitat.

 17. Donar suport a les empreses locals participants: Les persones poden donar suport a les empreses locals que accepten la moneda social local, preferint-les en les seves decisions de compra. Això pot ajudar a promoure l'activitat econòmica local i a reforçar el teixit empresarial de la comunitat.

 18. Educació i difusió: Les persones poden educar-se a elles mateixes i als altres sobre les monedes socials locals i la seva importància per a la promoció d'una economia més justa i sostenible. Això pot implicar la difusió de la informació sobre les monedes socials locals en la comunitat i la promoció del seu ús i adopció.

 19. Col·laboració amb altres actors: Les persones poden col·laborar amb altres actors, com ara organitzacions locals, governs municipals, empreses i altres membres de la comunitat, per promoure i expandir l'ús de les monedes socials locals. Això pot implicar la creació de xarxes, la participació en projectes conjunts i la promoció de la col·laboració entre diferents actors per aconseguir un impacte més gran.


PER ATURAR TOTES LES GUERRES I ACONSEGUIR UN MÓN EN PAU:

 1. Promoure la pau a nivell personal: Cada persona pot començar promocionant la pau a la seva pròpia vida, mostrant respecte i empatia cap als altres, resolent conflictes de manera pacífica i practicant la tolerància i la comprensió en les relacions interpersonals.

 2. Participar en activitats pacífiques: Les persones poden unir-se a moviments i campanyes pacífiques, com marxes per la pau, protestes no violentes, accions de desobediència civil i altres formes de mobilització social per aconseguir un canvi positiu sense violència.

 3. Treballar per la justícia social: Molts conflictes armats tenen arrels en la injustícia social, la discriminació i la desigualtat. Les persones poden treballar per promoure la justícia social i la igualtat en les seves comunitats i en el món, lluitant contra la discriminació, la pobresa, la desigualtat de gènere i altres formes d'injustícia.

 4. Educació i sensibilització: L'educació és una eina poderosa per canviar mentalitats i promoure la pau. Les persones poden educar-se a elles mateixes i als altres sobre les causes i les conseqüències de la guerra, les alternatives a la violència i les maneres de promoure la pau a nivell local i global.

 5. Defensa dels drets humans: La defensa dels drets humans és fonamental per prevenir conflictes armats i promoure la pau. Les persones poden treballar per defensar els drets humans, especialment en situacions de conflicte, i denunciar les violacions dels drets humans i les injustícies que podrien conduir a la guerra.

 6. Promoure la diplomàcia i la resolució de conflictes: Les persones poden promoure la diplomàcia com una via per resoldre conflictes en lloc de recórrer a la violència. Això pot implicar fomentar el diàleg, la negociació i la mediació en la resolució de conflictes, tant a nivell personal com internacional.

 7. Suportar organitzacions de pau i drets humans: Hi ha moltes organitzacions internacionals i de la societat civil que treballen per la pau i els drets humans arreu del món. Les persones poden suportar aquestes organitzacions a través de donacions, voluntariat, difusió de les seves causes i altres formes de suport.

 8. Participar activament en Cantades Populars per la Pau i el Planeta: Les persones podrien unir-se a les cantades populars i participar activament en les manifestacions o activitats relacionades. Això pot implicar la participació en marxes, protestes, concerts o altres esdeveniments que promoguin la pau i la sostenibilitat del planeta.

 9. Difondre el missatge: Les persones podrien utilitzar les xarxes socials, les plataformes en línia i altres mitjans de comunicació per difondre el missatge de les cantades populars. Això pot ajudar a arribar a més persones i generar consciència sobre les qüestions relacionades amb la pau i la sostenibilitat del planeta.

 10. Promoure la sensibilització i l'educació: Les cantades populars poden ser una oportunitat per educar-se a elles mateixes i als altres sobre les qüestions de pau i sostenibilitat del planeta. Les persones podrien promoure la sensibilització i l'educació a través de pancartes, eslògans i altres materials informatius durant les cantades populars