el projecte Arbre de la Pau... una obra d'art col·lectiva


La imatge de l’Arbre de la Pau, que ja té un sentit simbòlic en molts indrets del Planeta, conté molts missatges pedagògics:

· “els arbres estan vius en totes les cultures i en el cor de totes les persones de tots els temps, és una imatge universal compartida”

· “la Pau que neix d’un arbre és la pau de la bellesa, l’harmonia, la llibertat i el respecte de la qual ens parlen els poetes, mai és una pau tibant fonamentada en la por de les amenaces o les tiranies”

· “l’estructura d’un arbre és una estructura operativa perfecta capaç de mostrar-nos una nova forma d’organització per a les nostres organitzacions socials que potser haurien d’evolucionar i abandonar velles formes d’organització piramidals i no democràtiques ni participatives”

· “els arbres són éssers vius capaços de convertir els minerals de la terra, l’aigua, l’aire i el sol, en fusta, en fruits, en ombra, en oxigen…”

· “els arbres ens conviden a sintonitzar amb la sàvia naturalesa per a apreciar les energies
netes i la riquesa natural del Planeta i a adequar el nostre estil de vida de “consumisme salvatge” a un nou model de consum responsable i respectuós amb el Planeta i el conjunt de la Humanitat”

· “els arbres i tot el món vegetal formen part de la solució en els reptes de frenar el canvi climàtic i d’aconseguir que tot el món pugui millorar les seves condicions de vida”

Un altre missatge és el que ens envien cada dia amb major força les tecnologies de la informació i la comunicació: “a mesura que la informació circula amb major fluïdesa i arriba a més persones, la percepció de les distàncies és que cada vegada estem més prop els uns dels altres i que hem de considerar el Planeta globalment doncs tot ens afecta a tots”.

En la mesura que siguem capaços de transmetre aquests missatges associats a la imatge de l'Arbre de la Pau, facilitant un espai virtual comú on tots els fruits i els projectes positius puguin tenir el seu espai, per facilitar noves sinèrgies entre ells, una nova percepció anirà emergint: “un Món Nou sí que és possible si totes i tots busquem com implicar-nos en fer-lo possible.”

A partir d’aquesta hipòtesi volem fer possible que aquesta imatge-proposta vagi arribant progressivament a la ment de tots els habitants del Planeta, i que ens vagi recordant que tots compartim el mateix desig de viure dignament. D’aquesta forma haurem creat un referent comú, un ens, una idea capaç de posar en sintonia creences, cultures i realitats distintes en un mateix projecte global.

Resumint: en la mesura en que la imatge de l'Arbre de la Pau sigui més visible per tot el Planeta i que aquesta visió no estigui monopolitzada per ningú en concret sinó per la suma de forces positives del Planeta que van accedint a la invitació dels “trobadors” (veure apartat “Fòrum de trobadores i trobadors d’un Món Nou”) , s’anirà generant una espiral de sinèrgia positiva a partir d’una nova idea emergent: “potser sí que un Món Nou divers, sostenible i pacífic pot arribar a ser possible, amb la participació, creativitat i esforç pel canvi, per part de tothom”.

La idea de l'Arbre de la Pau, com a projecte vinculador i creador de sinèrgies, en realitat neix de la cançó del seu mateix nom.
_------------L'ENTITAT __ _ la cançó___ _qui som?--------------
____________________________________________________